Louise Hompe: ‘Friese fokkers mogen trots zijn op hun erfgoed.’

In Phryso november is een interview te lezen met de markante Louise Hompe, als lid van het KFPS-jurycorps een bekend gezicht op keuringen. Louise heeft afscheid genomen van de inspectie maar wil als jurylid nog zo lang mogelijk actief wil blijven voor haar geliefde Friese paard.

Levenstaak

Louise Hompe trad januari vorig jaar voor de laatste keer op als voorzitter van de hengstenkeuringsjury en nam afscheid van de inspectie. ‘Mijn taak binnen de inspectie was het opleiden van nieuwe juryleden en bijscholing van het jurycorps. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Het is ontzettend belangrijk om jonge mensen te boeien en te binden,’ zegt Louise die ook in haar werkzame leven, ze ging afgelopen augustus met pensioen als opleidingsmanager bij het Alfa-college in Groningen, de ontwikkeling van jongeren als een belangrijke levenstaak heeft gezien.

Moderne opvatting

Samen met Onno van Praag en Ineke van Gent begon Louise een fokkerij onder de naam ‘Fan ‘e Grupstal’. Gedrieën fokten ze meerdere Modelmerries en twee stamboekhengsten uit de fokzekere Celma-lijn uit stam 15: Gaije 295 en Tsjalke 397. Uit dezelfde moederlijn komt Lolke 371 die een ‘Fan ‘e Grupstal’-oma heeft. Gaije 295 werd in de sport zowel onder het zadel als in het tuigen uitgebracht. In die tijd, begin jaren ’90, was dat uniek maar Louise was ervan overtuigd dat dressuur en tuigen goed te combineren was: ‘Dat was toen een moderne opvatting.’

Trots zijn op erfgoed

Verhalen heeft Louise genoeg. Over de eerste keer dat een juryteam volledig uit vrouwen bestond bijvoorbeeld, dat was in 1988 zo bijzonder dat het de krant haalde. Ze reisde als jurylid ook naar alle uithoeken van de wereld: ‘Friese paarden hebben het ver gebracht. De Friese fokkers mogen trots zijn op hun erfgoed’.

Fries paard de wereld over

Louise ziet het Friese paard naast een gezond en leergierig sportpaard nog steeds als familiepaard en hoopt dat dit in de toekomst zo blijft: ‘Dat het Friese paard het gezinspaard blijft waar meerdere generaties plezier van hebben, van kind tot oma. Ik zou het prachtig vinden dat we het als stamboek kunnen volhouden om met het Friese paard de wereld over te gaan en hopelijk zien we ooit een Fries op de Olympische spelen. Het rastype en het eerlijke en leergierige karakter maakt het zo’n bijzonder ras.’