Uitgestelde huwelijksnacht

Louise Hompe schrijft haar Indische familiekroniek over vier generaties Hompe-Welter van 1850 tot 2008. Opa Hompe komt om het leven bij de torpedering van de Junyo Maru (zie ook Andere Tijden: de ondergang van de Junyo Maru 18 september 1944) en oma moet met haar vier dochters in het Jappenkamp zien te overleven. Kern van het boek vormt de naoorlogse periode toen haar moeder Truus in dienst van het KNIL haar kersverse man Jack volgde. Zij werken vijf jaar in afgelegen gebieden op Noord-en Midden Celebes, waar Jack controleur is.* Vanaf 1950 volgen we de zussen van Jack die in het kille Nederland hun weg proberen te vinden. De volgende generatie reist naar Indonesië in de voetsporen van hun voorouders.

* Voor meer informatie over deze tijd zie ook IndischHistorisch.nl.

Zielenheil: dilemma van een debutante deel 1 (Februari 2012)

Zielenheil: dilemma van een debutante deel 2 (Maart 2012)

Jack Hompe: de carrière van een Indische bestuursambtenaar 1945 – 1950. Deel 1

Jack Hompe: de carrière van een Indische bestuursambtenaar 1945 – 1950. Deel 2

De brieven 

Een nieuwe en omvangrijke bron van familiebelevenissen komt te voorschijn als de kinderen Hompe na de dood van Jack in 2000 de zolder opruimen. Uit het bureau van hun overleden moeder komt een verzameling brieven tevoorschijn van de moeder en zussen van Jack, tijdens en vlak na het Jappenkamp. Dit familiearchief blijkt ook de intieme briefwisseling van haar ouders te bevatten toen ze onafhankelijk van elkaar op weg waren naar Indië en in dienst van de NICA werkten. De cover van het boek toont de foto in KNIL-uniform van hun kerkelijk huwelijk in Brisbane in juli 1945.

De derde generatie reist naar Indonesië in de voetsporen van hun opa en oma. De oudste kleinzoon van Jack en Truus verrast de familie door niet alleen in Singapore te gaan werken, zich daar heel senang te voelen, maar ook verliefd te worden op een Japanse vrouw en met haar te gaan trouwen.

Personalia

Willem Frederik Hompe, kastenmaker en geboren op 29 augustus 1816 huwt in 1842 met Johanna Christina de la Porte en krijgt 7 kinderen. Nummer 5 Jacobus Hendricus Hompe, geboren op 11 oktober 1852 meldt zich in 1884, nadat zijn vrouw na twee jaar huwelijk overleed aan TBC, voor uitzending naar Indië voor het departement van oorlog. Hij ontmoet de inlandse Maria Leander waaruit Willem Eduard Hompe in 1889 in de tangsi van Depok geboren wordt. Omdat Maria vroeg overlijdt wordt Willem naar een weeshuis van de broeders gebracht.  (foto Willem Eduard en Maria)

Conrad Welter huwt in 1835 Dorothea Cramer, samen vertrekken ze naar Indië om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zijn zoon Guus Weltertrouwt met Maria Kloppenburg, telg uit een oud Hollands-Indisch geslacht, waaruit zeven kinderen worden geboren waaronder de oudste dochter Maria Dorothea Johanna Welter in 1890 in Buitenzorg. De Welters bekleden vele gouvernementele posten en oom Cees Welter brengt het tot minister van Koloniën. (familiefoto fam. Welter indisch)

Willem Eduard Hompe ontmoet Maria Welter op het kerkkoor in Batavia, zij huwen in 1916 en krijgen zes kinderen waaronder de oudste zoon Jack Hompe in 1917, Marianne 1919, Willy 1921, Tineke 1924, Ciel 1925, Vins 1927. (huwelijk)

Gijs Hoyinck, aannemer van weg-en waterbouw, geboren in 1865 in Westervoort, huwt de boerendochter Maria Peelen in 1905. Zij krijgen acht kinderen waarvan Truus Hoyinck, geboren in 1919 in Zwolle, de jongste is. Gijs Hoyinck overlijdt al in 1924.  (foto gezin Hoyinck compleet 1924)

Jack Hompe trouwt in maart 1945 met Truus Hoyinck in Den Bosch. Zij krijgen vijf kinderen; Lucie 1946 Gorontalo, Wim 1948 Posso, Wilma 1951 Zwolle, Louise 1954 Enschede,  Gijs 1957 Enschede.

Louise ontmoet in 1987 haar partner Ralph Wijnmaalen, geboren in 1947 in Den Haag. Zij reist samen met hem in 1992 voor het eerst naar Indonesië. Daarna vergezelt hij haar in 1996 met haar vader en haar zus Jeanet, in 2002 met neef Pim en in 2006 naar Singapore en Indonesië en in 2008 naar Kyoto.

Lucie Hompe trouwt in 1975 met Frits Teunissen, geboren 1941 in Batavia. Zij krijgen twee zonen Bas 1976 en Pim 1979. Bas Teunissen ontmoet Naoko Date in 2005 in Singapore, zij trouwen in 2008 in Kyoto, Japan. In 2009 krijgen zij dochter Emma en in 2013 zoon Hiro

Wim Hompe krijgt in 1985 een dochter Lizannedie in 2008 het huwelijk van haar neef in Kyoto bijwoont.

stamboom